نمایندگی رسمی ساکونی در خوزستان

آدرس نمایندگی ها:

شعبه ۱ : اهواز - خیابان نادری - خیابان خسروی ( شهید غلامپور ) - پلاک ۷۰ - فروشگاه نیوان

تلفن : 06132237768  تلفکس :0612237769

مدیریت : اشرف السادات

-----------------------------------------------------------

شعبه ۲ : خیابان امام (ته لنجی ها) ، فرعی اول 

تلفن : 06153243412

مدیریت : اشرف

.......

توجه: ساکونی در اهواز و آبادان نمایندگی دیگری ندارد!

منبع : نمایندگی رسمی ساکونی در خوزستان |ساکونی
برچسب ها : خیابان ,نمایند ,مدیریت اشرف